AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ngoài việc phát hiện hiện tượng liên kết gen trên nhiễm sắc thể thường và trên nhiễm sắc thể giới tính, lai thuận và lai nghịch đã được sử dụng để phát hiện ra hiện tượng di truyền

  • A. Qua tế bào chất
  • B. Tương tác gen, phân ly độc lập
  • C. Trội lặn hoàn toàn, phân ly độc lập
  • D. Tương tác gen, trội lặn không hoàn toàn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Con lai luôn biểu hiện tính trạng của mẹ -> gen quy định tính trạng nằm trong các bào quan ở tế bào chất của hợp tử do mẹ truyền cho. Đây di truyền qua tế bào chất.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>