AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho ba khí CH4, C2H4, C2H2. Nếu chỉ có dung dịch brom và các dụng cụ thí nghiệm cần thiết có thể phân biệt được mấy chất? 

  • A. 1 chất   
  • B. 2 chất      
  • C. 3 chất         
  • D. Không phân biệt được.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA