YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Hỗn hợp (X) gồm 2 hiđrocacbon có công thức CnH2n và CmH2m−2; (với n=m−1). Đốt cháy hoàn toàn 6,72 lít hỗn hợp (X), thu được 22,4 lít khí CO2 đo cùng điều kiện. Công thức phân tử của 2 hiđrocacbon lần lượt là: 

  • A. C4H8 và C3H4
  • B. C3H6 và C4H6  
  • C. C4H6 và C5H8  
  • D. C5H10 và C6H10

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA