YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon (A) thu được 17,92 lít CO2 (đktc) và 7,2 gam H2O. Biết phân tử khối của (A) không vượt quá 80 đvC. Theo em, công thức phân tử có thể có của (A) là: 

  • A. C2H2    
  • B. C2H2, C4H4, C6H6         
  • C. C4H4           
  • D.  C6H6

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA