AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Không thể biểu diễn dầu mỏ bằng công thức nhất định vì: 

  • A. Dầu mỏ là hỗn hợp nhiều hiđrocacbon.    
  • B. Chưa tìm được công thức của dầu mỏ. 
  • C. Dầu mỏ có lẫn nhiều tạp chất.        
  • D. Dầu mỏ là hỗn hợp nhiều chất hữu cơ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>