AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một em học sinh giỏi trường Hoa Lư đã phân tích hai hợp chất hữu cơ A, B đều có thành phần giống nhau là: 92,3%c và 7,7%H. Biết tỷ khối hơi của A đối với khí metan bằng 1,625 và khí B ở đktc có khối lượng riêng là 3,48 g/lít. Công thức phân tử của A, B lần lượt là: 

  • A. C2H2 và C3H6      
  • B. C2H6 và C6H6 
  • C. C2H2 và C6H6                 
  • D. C4H6 và C6H12

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>