AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hiđrocacbon nào sau đây làm mất màu nước brom ở nhiệt độ thường? 

  • A. C2H6       
  • B. C4H10                    
  • C. C6H6           
  • D. C2H4, C2H2 và C4H6

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>