AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khi cho nhôm cacbua  (Al4C3) tác dụng với H2O thì thu được sản phẩm gồm: 

  • A. C2H6 và Al(OH)3 
  • B. CH4 và Al(OH)3       
  • C. C2H4 và Al(OH)3 
  • D. C3H8 và Al(OH)3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>