AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Biết 0,01 mol hiđrocacbon (X) có thể tác dụng tối đa với 100 ml dung dịch brom 0,1M. Công thức phân tử của hiđrocacbon (X) là: 

  • A. CH4        
  • B. C2H4          
  • C. C3H4       
  • D. C6H6

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>