YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Cho 3 số thực dương a, b, c khác 1. Đồ thị hàm số \(y = {\log _a}x;y = {\log _b}x\)như hình vẽ.

  Khẳng định nào sau đây là đúng?

  • A. \(b<a<c\)
  • B. \(a<b<c\)
  • C. \(a<c<b\)
  • D. \(c<a<b\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Dựa vào đồ thị ta có \(a < 1;b > 1;c > 1.\)

  Hơn nữa với cùng giá trị x thì \({\log _c}x < {\log _b}x \Rightarrow c > b.\)

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 3146

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Mũ và lôgarit

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON