YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn \(b = \log a + 1,c = \log b + 2.\) Khẳng định nào sau đây là đúng?

  • A. \(\log \frac{a}{b} = b + c + 1\) 
  • B. \(\log \left( {ab} \right) = b + c - 3\) 
  • C. \(\log \left( {ab} \right) = \left( {b - 1} \right)\left( {c - 2} \right)\)
  • D. \(\log \left( {ab} \right) = \frac{{b - 1}}{{c - 2}}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Với \(a,b,c > 0\) ta có:

  \(\log \frac{a}{b} = b + c + 1 \)

  \(\Leftrightarrow {\log _a} - {\log _b} = b + c + 1\)

  \(\Leftrightarrow \left( {b - 1} \right) - \left( {c - 2} \right) = b + c + 1 \)

  \(\Rightarrow A\) sai.

  \(\log \left( {ab} \right) = b + c - 3 \)

  \(\Leftrightarrow \log a + \log b = b + c - 3\)

  \(\Leftrightarrow \left( {b - 1} \right) + \left( {c - 2} \right) = b + c - 3 \)

  \(\Rightarrow B\) đúng.

  \(\log \left( {ab} \right) = \left( {b - 1} \right)\left( {c - 2} \right)\)

  \(\Leftrightarrow \log a + \log b = bc - 2b - c + 2\)

  \(\Leftrightarrow \left( {b - 1} \right) + \left( {c - 2} \right) = bc - 2b - c + 2 \)

  \(\Rightarrow C\)​ sai.

  \(\log \left( {ab} \right) = \frac{{b - 1}}{{c - 2}} \Leftrightarrow \log a + \log b = \frac{{b - 1}}{{c - 2}} \)

  \(\Leftrightarrow \left( {b - 1} \right) + \left( {c - 1} \right) = \frac{{b - 1}}{{c - 2}} \Rightarrow D\) sai.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 3148

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Mũ và lôgarit

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON