YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn \(b = \log a + 1,c = \log b + 2.\) Khẳng định nào sau đây là đúng?

  • A. \(\log \frac{a}{b} = b + c + 1\) 
  • B. \(\log \left( {ab} \right) = b + c - 3\) 
  • C. \(\log \left( {ab} \right) = \left( {b - 1} \right)\left( {c - 2} \right)\)
  • D. \(\log \left( {ab} \right) = \frac{{b - 1}}{{c - 2}}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Với \(a,b,c > 0\) ta có:

  \(\log \frac{a}{b} = b + c + 1 \)

  \(\Leftrightarrow {\log _a} - {\log _b} = b + c + 1\)

  \(\Leftrightarrow \left( {b - 1} \right) - \left( {c - 2} \right) = b + c + 1 \)

  \(\Rightarrow A\) sai.

  \(\log \left( {ab} \right) = b + c - 3 \)

  \(\Leftrightarrow \log a + \log b = b + c - 3\)

  \(\Leftrightarrow \left( {b - 1} \right) + \left( {c - 2} \right) = b + c - 3 \)

  \(\Rightarrow B\) đúng.

  \(\log \left( {ab} \right) = \left( {b - 1} \right)\left( {c - 2} \right)\)

  \(\Leftrightarrow \log a + \log b = bc - 2b - c + 2\)

  \(\Leftrightarrow \left( {b - 1} \right) + \left( {c - 2} \right) = bc - 2b - c + 2 \)

  \(\Rightarrow C\)​ sai.

  \(\log \left( {ab} \right) = \frac{{b - 1}}{{c - 2}} \Leftrightarrow \log a + \log b = \frac{{b - 1}}{{c - 2}} \)

  \(\Leftrightarrow \left( {b - 1} \right) + \left( {c - 1} \right) = \frac{{b - 1}}{{c - 2}} \Rightarrow D\) sai.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 3148

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Mũ và lôgarit

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF