YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Tìm tập nghiệm S của bất phương trình \({\log _{\frac{\pi }{4}}}\left( {{x^2} + 1} \right) < {\log _{\frac{\pi }{4}}}\left( {2x + 4} \right).\)

  • A. \(S = \left( { - 2; - 1} \right)\)
  • B. \(S = \left( { - 2; + \infty } \right)\)
  • C. \(S = \left( {3; + \infty } \right) \cup \left( { - 2; - 1} \right)\)
  • D. \(S = \left( {3; + \infty } \right)\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Điều kiện: \(2x + 4 > 0 \Leftrightarrow x > - 2\)  

  Khi đó:

  \(\begin{array}{*{20}{l}}
  \begin{array}{l}
  {\log _{\frac{\pi }{4}}}\left( {{x^2} + 1} \right) < {\log _{\frac{\pi }{4}}}\left( {2x + 4} \right)\\
   \Leftrightarrow {x^2} + 1 > 2x + 4\left( {do\frac{3}{4} < 1} \right)
  \end{array}\\
  { \Leftrightarrow {x^2} - 2x - 3 > 0 \Leftrightarrow \left[ {\begin{array}{*{20}{l}}
  {x <  - 1}\\
  {x > 3}
  \end{array}} \right..}
  \end{array}\)

  Kết hợp với điều kiện ta có tập nghiệm BPT là: \(S = \left( {3; + \infty } \right) \cup \left( { - 2; - 1} \right).\)

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 3145

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Mũ và lôgarit

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON