YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Cho hàm số \(y = {x^2}{e^x}.\) Giải bất phương trình  \(y'<0\).

  • A. \(x \in \left( { - \infty ;0} \right) \cup \left( {2; + \infty } \right)\)
  • B. \(x \in (-2;0)\)  
  • C. \(x \in (0;2)\)
  • D. \(x \in \left( { - \infty ; - 2} \right) \cup \left( {0; + \infty } \right)\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  \(y' = 2x{e^x} + {x^2}{e^x} < 0 \)

  \(\Leftrightarrow x{e^x}(2 + x) < 0 \Leftrightarrow - 2 < x < 0.\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 3141

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Mũ và lôgarit

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF