YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Hãy chọn đúng các công việc cần làm khi muốn tạo hồ sơ

  • A. Xác định chủ thể cần quản lí, cấu trúc hồ sơ và thu thập thông tin, lưu trữ lại
  • B. Xác định các thông tin cần thiết, số lượng chủ thể cần quản lí
  • C. Tìm hiểu từng đối tượng cần quản lí, lưu trữ lại mọi thông tin cần thiết
  • D. Làm theo kinh nghiệm của người quản lí

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Xác định chủ thể cần quản lí, cấu trúc hồ sơ và thu thập thông tin, lưu trữ lại

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1256

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON