ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Hãy chọn đúng các công việc cần làm khi muốn tạo hồ sơ

  • A. Xác định chủ thể cần quản lí, cấu trúc hồ sơ và thu thập thông tin, lưu trữ lại
  • B. Xác định các thông tin cần thiết, số lượng chủ thể cần quản lí
  • C. Tìm hiểu từng đối tượng cần quản lí, lưu trữ lại mọi thông tin cần thiết
  • D. Làm theo kinh nghiệm của người quản lí
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Xác định chủ thể cần quản lí, cấu trúc hồ sơ và thu thập thông tin, lưu trữ lại

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 1256

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1