YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Mục đích cuối cùng của việc tạo lập, cập nhật, khai thác hồ sơ là gì?

  • A. Tạo ra bộ hồ sơ hoàn chỉnh cho nhiều người cùng sử dụng
  • B. Làm cho công việc của người quản lí được thuận lợi hơn
  • C. Nhằm giúp người thiết kế tạo hồ sơ có thể sử dụng được lâu dài
  • D. Phục vụ cho quá trình lập kế hoạch, ra quyết định xử lí công việc của người có trách nhiệm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Phục vụ cho quá trình lập kế hoạch, ra quyết định xử lí công việc của người có trách nhiệm

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1259

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF