ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Mục đích cuối cùng của việc tạo lập, cập nhật, khai thác hồ sơ là gì?

  • A. Tạo ra bộ hồ sơ hoàn chỉnh cho nhiều người cùng sử dụng
  • B. Làm cho công việc của người quản lí được thuận lợi hơn
  • C. Nhằm giúp người thiết kế tạo hồ sơ có thể sử dụng được lâu dài
  • D. Phục vụ cho quá trình lập kế hoạch, ra quyết định xử lí công việc của người có trách nhiệm
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Phục vụ cho quá trình lập kế hoạch, ra quyết định xử lí công việc của người có trách nhiệm

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 1259

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1