AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Người ta thường dùng thuật ngữ hệ cơ sở dữ liệu để chỉ một …(1)… cùng với …(2)… quản trị và khai thác CSDL nào đó.

  • A. (1): bộ quản lí dữ liệu; (2): bộ xử lí trúy vấn
  • B. (1): hệ quản trị cơ sở dữ liệu; (2): bộ quản lí tệp
  • C. (1): cơ sở dữ liệu; (2): bộ quản lí dữ liệu
  • D. (1): cơ sở dữ liệu; (2): hệ quản trị cơ sở dữ liệu

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA