YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Người ta thường dùng thuật ngữ hệ cơ sở dữ liệu để chỉ một …(1)… cùng với …(2)… quản trị và khai thác CSDL nào đó.

  • A. (1): bộ quản lí dữ liệu; (2): bộ xử lí trúy vấn
  • B. (1): hệ quản trị cơ sở dữ liệu; (2): bộ quản lí tệp
  • C. (1): cơ sở dữ liệu; (2): bộ quản lí dữ liệu
  • D. (1): cơ sở dữ liệu; (2): hệ quản trị cơ sở dữ liệu

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  (1): cơ sở dữ liệu; (2): hệ quản trị cơ sở dữ liệu

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1262

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF