YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Đối với người quản trị hệ CSDL thì CSDL được thể hiện ở mức nào?

  • A. Lí thuyết
  • B. Vật lí
  • C. Khái niệm
  • D. Khung hình

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA