YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Trong cơ sở dữ liệu quản lí học sinh, khi một học sinh chuyển qua trường khác thì ta cần làm thao tác nào?

  • A. Khai thác hồ sơ
  • B. Cập nhật hồ sơ
  • C. Một công việc khác các việc kia
  • D. Tạo hồ sơ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Cập nhật hồ sơ

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1258

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF