ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Trong cơ sở dữ liệu quản lí học sinh, khi một học sinh chuyển qua trường khác thì ta cần làm thao tác nào?

  • A. Khai thác hồ sơ
  • B. Cập nhật hồ sơ
  • C. Một công việc khác các việc kia
  • D. Tạo hồ sơ
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Cập nhật hồ sơ

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 1258

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1