YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Hãy chọn đúng tên các mức thể hiện của cơ sở dữ liệu, có các mức là:

  • A. Vật lí, lí thuyết, khung nhìn
  • B. Khung nhìn, vật lí, khái niệm
  • C. Khái niệm, khung hình, vật lí
  • D. Chi tiết, khái niệm, quản trị

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Khung nhìn, vật lí, khái niệm

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1263

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF