YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Hãy chọn đúng tên các mức thể hiện của cơ sở dữ liệu, có các mức là:

  • A. Vật lí, lí thuyết, khung nhìn
  • B. Khung nhìn, vật lí, khái niệm
  • C. Khái niệm, khung hình, vật lí
  • D. Chi tiết, khái niệm, quản trị

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA