ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Một cơ sở dữ liệu là một tập hợp các …(1)… có liên quan với nhau, chứa thông tin của một tổ chức nào đó, được lưu trữ trên các …(2)… để đáp ứng nhu cầu khai thác thông tin của nhiều người dùng với nhiều mục đích khác nhau.

  • A. (1): dữ liệu; (2): thiết bị nhớ
  • B. (1): thông tin; (2): đĩa cứng dung lượng lớn
  • C. (1): chủ thể; (2): máy tính có nối mạng
  • D. (1): chương trình; (2): máy chủ
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  (1): dữ liệu; (2): thiết bị nhớ

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 1260

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1