AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phần mềm cung cấp một môi trường thuận lợi và hiệu quả để tạo lập, lưu trữ và khai thác thông tin của CSDL được gọi là?

  • A. Cơ sở dữ liệu
  • B. Hệ cơ sở dữ liệu
  • C. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
  • D. Phần mềm hệ thống

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>