YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Phần mềm cung cấp một môi trường thuận lợi và hiệu quả để tạo lập, lưu trữ và khai thác thông tin của CSDL được gọi là?

  • A. Cơ sở dữ liệu
  • B. Hệ cơ sở dữ liệu
  • C. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
  • D. Phần mềm hệ thống

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1261

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON