ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Đối với người dùng thì CSDL được thể hiện ở mức nào?

  • A. Khung nhìn
  • B. Khái niệm
  • C. Vật lí
  • D. Quản trị
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đối với người dùng thì CSDL được thể hiện ở mức Khung nhìn

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 1264

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1