YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Đối với người dùng thì CSDL được thể hiện ở mức nào?

  • A. Khung nhìn
  • B. Khái niệm
  • C. Vật lí
  • D. Quản trị

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đối với người dùng thì CSDL được thể hiện ở mức Khung nhìn

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1264

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON