YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Khi ta sắp xếp các hồ sơ theo một trình tự nào đó thì công việc này thuộc vào nhóm công việc gì?

  • A. Cập nhật hồ sơ
  • B. Tạo hồ sơ
  • C. Khai thác hồ sơ
  • D. Một công việc khác nào đó

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Khai thác hồ sơ

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1257

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON