YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Khi ta sắp xếp các hồ sơ theo một trình tự nào đó thì công việc này thuộc vào nhóm công việc gì?

  • A. Cập nhật hồ sơ
  • B. Tạo hồ sơ
  • C. Khai thác hồ sơ
  • D. Một công việc khác nào đó

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Khai thác hồ sơ

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 1257

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON