YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Dưới đây là hình ảnh mô tả cơ chế chung của các kiểu hướng động. Hãy cho biết 1, 2, 3, 4 liên quan đến sự biến đổi của hoocmôn nào và nồng độ biến đổi như thế nào?

   

  • A. hoocmôn auxin. 1 – cao ; 2 – thấp ; 3 – thấp ; 4 – cao
  • B.  hoocmôn auxin. 1 – thấp ; 2 – cao ; 3 – thấp ; 4 – cao
  • C. hoocmôn auxin. 1 – cao ; 2 – thấp ; 3 – cao ; 4 – thấp
  • D.  hoocmôn auxin. 1 – thấp ; 2 – cao ; 3 – cao ; 4 – thấp

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA