AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nếu kích thước của quần thể đạt giá trị tối đa thì quần thể sẽ điều chỉnh số lượng. xét các diễn biến sau đây:

  1. Các cá thể trong quần thể phát tán sang các quần thể khác.
  2. Tỉ lệ sinh sản giảm, tỉ lệ tử vong tăng.
  3. Tỉ lệ cá thể ở nhóm tuổi trước sinh sản tăng lên, tỉ lệ cá thể ở nhóm tuổi đang sinh sản giảm.
  4. Dịch bệnh phát triển làm tăng tỉ lệ tử vong của quần thể.

  Có bao nhiêu kết luận đúng

  • A. 3
  • B. 2
  • C. 1
  • D. 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>