AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho các phát biểu sau đây :

  1-  Chọn lọc tự nhiên chống lại alen lặn chậm hơn so với trường hợp chọn lọc chống lại alen trội.

  2-  Chọn lọc tự nhiên chỉ tác động khi điều kiện môi trường sống thay đổi.

  3-  Đột biến và di - nhập gen là nhân tố tiến hoá có thể làm xuất hiện các alen mới trong quần thể sinh vật.

  4-  Các yếu tố ngẫu nhiên làm thay đổi tần số các alen không theo một hướng xác định.

  5- Chọn lọc tự nhiên phân hóa khả năng sống sót và khả năng sinh sản của các kiểu gen khác nhau trong quần thể.

  6- Chọn lọc tự nhiên sẽ đào thải hoàn toàn một alen trội có hại ra khỏi quần thể khi chọn lọc chống lại alen trội.

  Số phát biểu đúng theo quan điểm hiện đại về tiến hóa là: 

  • A. 4
  • B. 5
  • C. 3
  • D. 2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>