AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ở một loài thực vật, tính trạng màu hoa do 2 cặp gen Aa và Bb nằm trên 2 cặp NST khác nhau tương tác theo kiểu bổ sung. Trong kểu gen có cả A và B quy định hoa đỏ, chỉ co 1 gen trội A hoặc B quy định hoa hồng, đồng hợp lặn aabb quy định hoa trắng. Cho cây hoa đỏ lai với cây hoa hồng được F1 cho 2 loại kiểu hình phân li theo tỉ lệ 75% cây hoa đỏ: 25% cây hoa hồng. Theo lí thuyết có bao nhiêu sơ đồ lai phù hợp với phép lai trên (chỉ xét phép lai thuận, không xét phép lai nghịch) 

  • A. 1 phép lai      
  • B. 3 phép lai      
  • C. 2 phép lai        
  • D.  4 phép lai

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>