YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Trong lịch sử phát triển của sinh giới trên Trái Đất, bò sát phát sinh ở 

  • A. kỉ Krêta (Phấn trắng) thuộc đại Trung sinh. 
  • B. kỉ Cacbon (Than đá) thuộc đại Cổ sinh.
  • C. kỉ Jura thuộc đại Trung sinh.                 
  • D. kỉ Silua thuộc đại Cổ sinh.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA