AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Lai hai cá thể đều dị hợp về 2 cặp gen (Aa và Bb). Trong tổng số các cá thể thu được ở đời con, số cá thể có kiểu gen đồng hợp lặn về cả 2 cặp gen trên chiếm tỉ lệ 4,56%. Biết hai cặp gen này cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể thường và không có đột biến xảy ra. Kết luận nào sau đây về kết quả của phép lai trên là không đúng? 

  • A. Hoán vị gen đã xảy ra ở cả bố và mẹ với tần số 24%.
  • B. Hoán vị gen đã xảy ra ở cả bố và mẹ với tần số 21,35 %.
  • C. Hoán vị gen chỉ xảy ra ở bố hoặc mẹ với tần số 18,24%.
  • D. Hoán vị gen đã xảy ra ở cả bố và mẹ với tần số 42,7%.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>