AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ở gà, một tế bào của cơ thể có kiểu gen AaXBY giảm phân bình thường sinh ra giao tử. Có bao nhiêu kết luận sau đây đúng?

  1. Sinh ra 2 loại giao tử với tỉ lệ bằng nhau.
  2. Sinh ra 4 loại giao tử với tỉ lệ bằng nhau
  3. Loại giao tử mang NST  Y với tỉ lệ 50%.
  4. Nếu sinh ra giao tử aXB thì giao tử này chiếm tỉ lệ 100%. 
  • A. 2
  • B. 1
  • C. 3
  • D. 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>