YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Thế hệ xuất phát của một quần thể tự phối có 100% cá thể có kiểu gen Aa. Theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu gen ở thế hệ F2 là 

  • A. 0,375 AA : 0,25Aa : 0,375 aa.      
  • B. 0,25 AA : 0,5Aa : 0,25 aa.
  • C. 0,4375 AA : 0,125Aa : 0,4375 aa.       
  • D. 0,75 AA : 0,25aa.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>