AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đa số các loài côn trùng có hình thức hô hấp ngoài nào? 

  • A. hô hấp bằng hệ thống ống khí.       
  • B. hô hấp bằng mang.
  • C. hô hấp qua bề mặt cơ thể.               
  • D. hô hấp bằng phổi.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>