30 câu hỏi trắc nghiệm về phần ADN và ARN Sinh 12 có video giải chi tiết

45 phút 30 câu 127 lượt thi

Câu hỏi trắc nghiệm (30 câu):