Trắc nghiệm Hệ tọa độ trong không gian - Hình học 12

10 trắc nghiệm 6 bài tập SGK 6 hỏi đáp

Bài kiểm tra Trắc nghiệm Hệ tọa độ trong không gian sẽ giúp các em đánh giá xem mình đã nắm được nội dung bài học hay chưa. Nội dung bài kiểm tra xoay quanh việc xác định tọa độ điểm, các phép toán liên quan đến vectơ trong không gian, nhận biết và viết phương trình mặt cầu,....

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):