Trắc nghiệm Giải tích 12 Chương 1 Bài 3 GTLN và GTNN của hàm số

5 trắc nghiệm 5 bài tập SGK 236 hỏi đáp

Dưới đây là bài Kiểm tra Trắc nghiệm Giải tích 12 Chương 1 Bài 3 Ứng dụng đạo hàm để tìm Giá trị lớn nhấtGiá trị nhỏ nhất của hàm số sẽ giúp các em củng cố lại bài học, rèn luyện kĩ năng giải bài tập.

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):