RANDOM
VIDEO

Bài tập C9 trang 57 SGK Vật lý 7

Giải bài C9 tr 57 sách GK Lý lớp 7

Trong vật nào dưới đây không có êlectrôn tự do?

A. Một đoạn dây thép.

B. Một đoạn dây đồng.

C. Một đoạn dây nhựa.

D. Một đoạn dây nhôm.

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết Bài tập C9

 
 

Nhựa không có êlectrôn tự do

=> Chọn đáp án C

-- Mod Vật Lý 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập C9 trang 57 SGK Vật lý 7 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1