Bài tập C7 trang 57 SGK Vật lý 7

Giải bài C7 tr 57 sách GK Lý lớp 7

Vật nào dưới đây là vật dẫn điện?

A. Thanh gỗ khô.

B. Một đoạn ruột bút chì.

C. Một đoạn dây nhựa.

D. Thanh thủy tinh.

Hướng dẫn giải chi tiết Bài tập C7

Ruột bút chì là vật dẫn điện

⇒ Chọn đáp án B

-- Mod Vật Lý 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập C7 trang 57 SGK Vật lý 7 HAY thì click chia sẻ