ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 20.9 trang 45 SBT Vật lý 7

Bài tập 20.9 trang 45 SBT Vật lý 7

Khi nối liền hai cực của pin bằng dây dẫn kim loại với hai đầu của bóng đèn thì có các điện tích dịch chuyển như thế nào qua dây dẫn có dây tóc bóng đèn?

   A. Các điện tích dương dịch chuyển từ cực dương sang cực âm.

   B. Các điện tích dương dịch chuyển từ cực âm sang cực dương.

   C. Các electron tự do dịch chuyển từ cực âm sang cực dương.

   D. Các electron tự do dịch chuyển từ cực dương sang cực âm. 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Đáp án C

Khi nối liền hai cực của pin bằng dây dẫn kim loại với hai đầu của bóng đèn thì có các electron tự do dịch chuyển từ cực âm sang cực dương.

-- Mod Vật Lý 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 20.9 trang 45 SBT Vật lý 7 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1