ADMICRO
UREKA

Bài tập 20.8 trang 45 SBT Vật lý 7

Bài tập 20.8 trang 45 SBT Vật lý 7

Dòng điện trong kim loại là gì?

   A. Là dòng chất điện tương tự như chất lỏng dịch chuyển có hướng.

   B. Là dòng các electron tự do dịch chuyển có hướng.

   C. Là dòng các hạt nhân nguyên tử kim loại dịch chuyển có hướng.

   D. Là dòng các nguyên tử kim loại dịch chuyển có hướng. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Đáp án B

Dòng điện trong kim loại là dòng các electron tự do dịch chuyển có hướng.

-- Mod Vật Lý 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 20.8 trang 45 SBT Vật lý 7 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF