ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 20.15 trang 47 SBT Vật lý 7

Bài tập 20.15 trang 47 SBT Vật lý 7

Ghép mỗi cụm từ ở cột bên trái với một đoạn câu ở cột bên phải để được một câu hoàn chỉnh, có nội dung đúng.

1. Chất cách điện

2. Dòng điện

3. Chất dẫn điện

4. Dòng điện trong kim loại

a. là do điện tích dịch chuyển có hướng.

b. cho các điện tích dịch chuyển có hướng.

c. không cho các điện tích dịch chuyển có hướng.

d. là do các nguyên tử dịch chuyển có hướng.

e. là do các electron tự do dịch chuyển có hướng

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

   1. c       2.a

   3. b       4. e

-- Mod Vật Lý 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 20.15 trang 47 SBT Vật lý 7 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1