ADMICRO
UREKA

Bài tập 20.6 trang 45 SBT Vật lý 7

Bài tập 20.6 trang 45 SBT Vật lý 7

Dòng điện là gì?

   A. Dòng điện chỉ là dòng các điện tích dương dịch chuyển có hướng.

   B. Dòng điện chỉ là dòng các điện tích âm dịch chuyển có hướng.

   C. Dòng điện chỉ là dòng các electron dịch chuyển có hướng.

   D. Dòng điện chỉ là dòng các điện tích bất kì dịch chuyển có hướng. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

 Đáp án D

Dòng điện là dòng các điện tích bất kì dịch chuyển có hướng.

-- Mod Vật Lý 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 20.6 trang 45 SBT Vật lý 7 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF