YOMEDIA

Bài tập C4 trang 14 SGK Vật lý 7

Giải bài C4 tr 14 sách GK Lý lớp 7

Trên hình 4.4 vẽ một tia tới SI chiếu lên một gương phẳng M.

a) Vẽ tia phản xạ.

b) Giữ nguyên tia tới SI, muốn thu được một tia phản xạ có hướng thẳng đứng từ dưới lên trên thì phải đặt gương như thế nào? Vẽ hình?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết Bài tập C4

a. Vẽ tia phản xạ.

        

b. Giữ nguyên tia SI  muốn có tia IP có hướng từ dưới lên trên  thì phải đặt như hình vẽ G1    

-- Mod Vật Lý 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập C4 trang 14 SGK Vật lý 7 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA