RANDOM

Trắc nghiệm Vật lý 7 Bài 4 Định luật phản xạ ánh sáng

Bài tập trắc nghiệm Vật lý 7 Bài 4 về Định luật phản xạ ánh sáng online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

RANDOM

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

  • A. Góc phản xạ bằng góc tới.
  • B. Tia phản xạ nằm trong gương phẳng chứa tia tới và đường pháp tuyến  của gương ở điểm tới.
  • C. Phương của tia tới xác định bằng góc  SIN = i gọi là góc tới.
  • D. Góc phản xạ nhỏ hơn góc tới.
  • A. Góc phản xạ i’ = 300
  • B. i + i’ = 300
  • C. i’ + b = 900
  • D. a = b = 600
  • A. \({60^0}\)
  • B. \({30^0}\)
  • C. \({45^0}\)
  • D. \({65^0}\)
  • A. \(i{\rm{ }} = {\rm{ }}{60^0}\)
  • B. \(i{\rm{ }} = {\rm{ }}{90^0}\)
  • C. \(i{\rm{ }} = {\rm{ }}{30^0}\)
  • D. \(i{\rm{ }} = {\rm{ }}{45^0}\)
  • A. Khi tia tới có góc tới \(i{\rm{ }} = {\rm{ }}{0^0}\) thì tia phản xạ có phương trùng với tia tới
  • B. Khi tia tới có góc tới \(i{\rm{ }} = {\rm{ }}{45^0}\)  thì tia phản xạ có phương vuông góc với tia tới.
  • C. Khi tia tới có góc tới \(i{\rm{ }} = {\rm{ }}{90^0}\) thì tia phản xạ gần như thẳng hàng với tia tới.
  • D. Tất cả đều đúng
 • Câu 6:

  Chiếu một tia sáng lên một gương phẳng ta thu được một tia phản xạ tạo với tia tới một góc 40°. Góc tới có giá trị nào sau đây?  

  • A. 20°
  • B. 80°
  • C. 40°
  • D. 60°
 • Câu 7:

  Chiếu một tia sáng vuông góc với mặt một gương phẳng. Góc phản xạ r có giá trị nào sau đây? 

  • A. r = 90°          
  • B. r = 45°
  • C.  r = 180°
  • D. r = 0°
 • Câu 8:

  Chiếu một tia sáng SI lên một gương phẳng, tia phản xạ thu được nằm trong mặt phẳng nào? 

  • A. Mặt gương
  • B. Mặt phẳng tạo bởi tia tới và mặt gương
  • C. Mặt phảng vuông góc với tia tới
  • D. Mặt phẳng tạo bởi tia tới và pháp tuyến với gương ở điểm tới.
 • Câu 9:

  Vận tốc ánh sáng khi truyền trong không khí có giá trị bằng 300 000 000 m/s. khoảng cách từ Mặt Trời đến Trái Đất khoảng 150 000 000 km. Thời gian ánh sáng truyền từ Mặt Trời đến Trái Đất là: 

  • A. 5 s  
  • B. 50 s
  • C. 500 s 
  • D. 5000 s
 • Câu 10:

  Vật nào sau đây không thể xem là gương phẳng? 

  • A. Màn hình tivi        
  • B. Mặt hồ nước trong
  • C. Mặt tờ giấy trắng        
  • D. Miếng thủy tinh không tráng bạc nitrat
AMBIENT
?>