YOMEDIA
NONE

Bài tập C1 trang 42 SGK Vật lý 6

Giải bài C1 tr 42 sách GK Lý lớp 6

Từ kết quả thí nghiệm, hãy so sánh lực kéo vật lên với trọng lượng của vật.

ATNETWORK

Gợi ý trả lời Bài tập C1

Tuỳ theo kết quả thí nghiệm thu được, câu trả lời khi đó có thể là: Lực kéo vật lên bằng (hoặc lớn hơn) trọng lượng của vật.

-- Mod Vật Lý 6 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập C1 trang 42 SGK Vật lý 6 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON