ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 13.3 trang 42 SBT Vật lý 6

Bài tập 13.3 trang 42 SBT Vật lý 6

Người ta thường sử dụng máy cơ đơn giản nào để làm các việc sau đây?

a. đưa thùng hàng lên ô tô tải

b. đưa xô vữa lên cao

c. kéo thùng nước từ giếng lên 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a. Mặt phẳng nghiêng

b. Ròng rọc cố định, ròng rọc động

c. Ròng rọc cố định, đòn bẩy

-- Mod Vật Lý 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 13.3 trang 42 SBT Vật lý 6 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1