ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Vật lý 6 Bài 13 Máy cơ đơn giản

Bài tập trắc nghiệm Vật lý 6 Bài 13 về Máy cơ đơn giản online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (11 câu):

  • A. nhỏ hơn
  • B. ít nhất bằng 
  • C. luôn luôn lớn hơn
  • D. gần bằng
  • A. Ròng rọc kéo cờ lên ở cột cờ
  • B. Mặt phẳng nghiêng để xe lên thềm nhà.
  • C. Xà beng để nhổ đinh.
  • D. Một học sinh thả một quả bóng từ trên cao xuống và nhận thấy quả bóng càng rơi, càng chuyển động nhanh lên.
   
   
  • A. giảm hao phí sức lao động
  • B. tăng năng suất lao động
  • C. thực hiện công việc dễ dàng
  • D. gây khó khăn và cản trở công việc
  • A. nhỏ hơn 500 N
  • B. nhỏ hơn 5000 N
  • C. ít nhất bằng 500 N
  • D. ít nhất bằng 5000 N
  • A. Cái búa nhổ đinh
  • B. Cái bấm móng tay
  • C. Cái thước dây
  • D. Cái kìm
 • Câu 6:

  Người ta thường sử dụng ròng rọc để làm các việc nào sau đây?

  • A. Đưa thùng hàng lên ôtô tải.
  • B. Đưa xô vữa lên cao. 
  • C. Kéo thùng nước từ giếng lên
  • D. B và C đúng
 • Câu 7:

   Để kéo trực tiếp một thùng nước có khối lượng 20kg từ dưới giếng lên, người ta phải dùng lực nào trong số các lực sau đây? 

  • A. F < 20N.            
  • B.  F = 20N.
  • C. 20N < F < 200N.      
  • D. F = 200N.
 • Câu 8:

  Chọn câu sai.

  Trường hợp nào sau đây có thể dùng máy cơ đơn giản? 

  • A. Đưa xe máy lên xe tải.
  • B. Dắt xe máy từ đường vào nhà cao hơn mặt đường.
  • C. Kéo xe máy ra khỏi hố sâu, khi xe bị sa hố.
  • D. Không có trường hợp nào kể trên.
 • Câu 9:

  Cầu thang xoắn là ví dụ về 

  • A. mặt phẳng nghiêng.
  • B. đòn bẩy.
  • C. ròng rọc.
  • D. mặt phẳng nghiêng phối hợp với ròng rọc.
 • Câu 10:

  Một người thợ xây muốn dùng lực khoảng 250N để kéo một bao xi-măng 50kg lên tầng thứ 10 của tòa nhà đang xây; một học sinh muốn dùng lực lớn hơn 100N để kéo một gàu nước 10kg từ dưới giếng lên; một người nông dân muốn dùng lực khoảng 300N để dịch chuyển một hòn đá 100kg. Muốn vậy 

  • A. người thợ xây phải dùng ròng rọc, người học sinh cũng phải dùng ròng rọc, người nông dân phải dùng đòn bẩy.
  • B. người thợ xây phải dùng ròng rọc, người học sinh không phải dùng máy cơ đơn giản, người nông dân phải dùng đòn bẩy.
  • C. người thợ xây phải dùng mặt phẳng nghiêng, người học sinh cũng phải dùng mặt phẳng nghiêng, người nông dân phải dùng đòn bẩy.
  • D. người thợ xây phải dùng ròng rọc, người học sinh cũng phải dùng ròng rọc, người nông dân phải dùng mặt phẳng nghiêng.
 • Câu 11:

  Đường đèo qua núi là ví dụ về máy cơ đơn giản nào? 

  • A. Mặt phẳng nghiêng.
  • B. Đòn bẩy
  • C. Mặt phẳng nghiêng phối hợp với đòn bẩy.
  • D. Không thể là ví dụ về máy cơ đơn giản.
 

 

 

YOMEDIA
1=>1