ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 13.11 trang 44 SBT Vật lý 6

Bài tập 13.11 trang 44 SBT Vật lý 6

Hình 13.3 mô tả cách những người Ai Cập cổ xây dựng Kim tự tháp. Họ đã sử dụng loại máy đơn giản nào ?

Giải SBT Vật Lí 6 | Giải bài tập Sách bài tập Vật Lí 6

A. mặt phẳng nghiêng

B. ròng rọc

C. đòn bẩy

D. cả ba loại máy kể trên 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Chọn C

Quan sát hình vẽ ta thấy những người Ai Cập cổ xây dựng Kim tự tháp đã sử dụng đòn bẩy.

-- Mod Vật Lý 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 13.11 trang 44 SBT Vật lý 6 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1