ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 13.5 trang 42 SBT Vật lý 6

Bài tập 13.5 trang 42 SBT Vật lý 6

Dụng cụ nào sau đây không phải là máy cơ đơn giản?

A. Cái búa nhổ đinh.                        B. Cái bấm móng tay.

C. Cái thước dây.                             D. Cái kìm. 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Chọn C

Cái thước dây không phải là máy cơ đơn giản. Các dụng cụ khác như búa nhổ đinh, cái bấm móng tay, cái kìm đều là máy cơ đơn giản (đòn bẩy)

-- Mod Vật Lý 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 13.5 trang 42 SBT Vật lý 6 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1