ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 13.6 trang 42 SBT Vật lý 6

Bài tập 13.6 trang 42 SBT Vật lý 6

Đường đèo qua núi là ví dụ về máy cơ đơn giản nào?

A. mặt phẳng nghiêng

B. đòn bẩy

C. mặt phẳng nghiêng phối hợp với đòn bẩy

D. không thể là ví dụ về máy cơ đơn giản 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Chọn A

Ta thấy đường đèo qua núi thường dốc nên nó là ví dụ về máy cơ đơn giản là mặt phẳng nghiêng.

-- Mod Vật Lý 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 13.6 trang 42 SBT Vật lý 6 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1