YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập C2 trang 42 SGK Vật lý 6

Giải bài C2 tr 42 sách GK Lý lớp 6

Chọn từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trong câu sau:

Khi kéo vật lên theo phương thắng đứng cần phải dùng lực (1).................... trọng lượng của vật.

ADSENSE

Gợi ý trả lời Bài tập C2

(1) - ít nhất bằng (bao hàm cả từ "lớn hơn")

  • Khi kéo vật lên theo phương thắng đứng cần phải dùng lực ít nhất bằng trọng lượng của vật.

-- Mod Vật Lý 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập C2 trang 42 SGK Vật lý 6 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON